KH thuốc gà

STT Ngày cập nhật Mã bưu phẩm Tổng tiền VNPT Họ tên Trạng thái Đánh dấu Bưu điện Tài khoản
Tổng số 0 Tổng tiền 0

Thông tin tài khoản Ngân Hàng Vietcombank

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ( Chi nhánh Hải Phòng )

Chủ tài khoản: PHẠM ĐỨC TRƯỜNG

Số TK:    0031000172653